Velkommen til idFokus as

Vi fyller hovedsaklig følgende funksjoner:

  • TOM – teknisk leder
  • Redigering
  • Foto
  • KK – kamerakontroll

I tillegg gjør vi egne produksjoner der vi står for hele gjennomføringen.

Vi har også til utleie en mobil kontorvogn med kabling for lyd, bilde og nettverk.

Se ellers under utstyr for hva vi har av utstyr

Leave a Reply